27.5.12

ACRÒNIMS LLIBERTARIS
Ô Liberté, que de crimes on commet en ton nom ! 
(Madame Roland, abans de ser guillotinada).

L'infern està empedrat de bones intencions (dita popular).
ACRÒNIMS LLIBERTARIS


Llum de revolucions tot just somniades,

Lletra de versos fets cançó protesta,

Imatge acolorida, deshonesta,

Brou on es couen mítiques errades.

Esperança d’un món de solituds,

Raó de ser de llibres arrauxats,

Tema encès de diàlegs i debats,

Amant de tota fràgil joventut,

Tràgic camí que porta als espadats.Llum encesa en el far dels somnis vells,

Llustre semàntic de massives festes,

Inabastable, inútil escambell,

Barca fràgil al mar de les tempestes.

Encesa i perillosa foguerada,

Rosa primaveral i fugissera,

Tros esquinçat, però viu, d’una bandera,

Astre d’una galàxia inexplorada.

Terra de més enllà de la frontera.


Júlia Costa, poemes inèdits (2012).